دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از GIS و الگوریتمNSGA_II

مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از  GIS و الگوریتمNSGA_II عنوان مقاله :مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از GIS و الگوریتمNSGA_II محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری

آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری عنوان مقاله :آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر دیاتومیت و پودر کوارتز بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی

بررسی تاثیر دیاتومیت و پودر کوارتز بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی عنوان مقاله :  بررسی تاثیر دیاتومیت و پودر کوارتز بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

استفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت

استفاده از قالب های ماندگار FRP  در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت عنوان مقاله :استفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی

پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی عنوان مقاله : پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بلوک های فوق سبک حاوی مواد ضایعاتی و چوب پنبه

بلوک های فوق سبک حاوی مواد ضایعاتی و چوب پنبه عنوان مقاله : بلوک های فوق سبک حاوی مواد ضایعاتی و چوب پنبه  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

روش های نوین بهسازی خاک ، جایگزین اقتضایی مناسب برای روش های سنتی

روش های نوین بهسازی خاک ، جایگزین اقتضایی مناسب برای روش های سنتی عنوان مقاله : روش های نوین بهسازی خاک ، جایگزین اقتضایی مناسب برای روش های سنتی  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی پایداری غیر خطی پوسته های کروی ساخته شده از مصالح کامپوزیتی هدفمند (FGC) تحت فشار داخلی و خارجی یکنواخت

بررسی پایداری غیر خطی پوسته های کروی ساخته شده از مصالح کامپوزیتی هدفمند (FGC) تحت فشار داخلی و خارجی یکنواخت عنوان مقاله : بررسی پایداری غیر خطی پوسته های کروی ساخته شده از مصالح کامپوزیتی هدفمند (FGC) تحت فشار داخلی و خارجی یکنواخت  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی سه بعدی روش چتری با بررسی اثر پارامترهای مقاومتی خاک

بهینه سازی سه بعدی روش چتری با بررسی اثر پارامترهای مقاومتی خاک عنوان مقاله : بهینه سازی سه بعدی روش چتری با بررسی اثر پارامترهای مقاومتی خاک  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبک خود متراکم و اثر الیاف بر مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدگی آن

تاثیر مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبک خود متراکم و اثر الیاف بر مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدگی آن عنوان مقاله : تاثیر مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبک خود متراکم و اثر الیاف بر مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدگی آن  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر الیاف فولادی بر رئولوژی و رفتار مکانیکی و عملکرد حرارتی بتن سبک خود متراکم

تاثیر الیاف فولادی بر رئولوژی و رفتار مکانیکی و عملکرد حرارتی بتن سبک خود متراکم عنوان مقاله :  تاثیر الیاف فولادی بر رئولوژی و رفتار مکانیکی و عملکرد حرارتی بتن سبک خود متراکم  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کمینه سازی انرژی کرنش الاستیک محیط پیوسته با استفاده از الگوریتم های معیار بهینگی و مجانب های متحرک

کمینه سازی انرژی کرنش الاستیک محیط پیوسته با استفاده از الگوریتم های معیار بهینگی و مجانب های متحرک عنوان مقاله : کمینه سازی انرژی کرنش الاستیک محیط پیوسته با استفاده از الگوریتم های معیار بهینگی و مجانب های متحرک  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی تاثیر سخت کننده ها بر عملکرد دیوار برشی فولادی بازشو دار

ارزیابی تاثیر سخت کننده ها بر عملکرد دیوار برشی فولادی بازشو دار عنوان مقاله : ارزیابی تاثیر سخت کننده ها بر عملکرد دیوار برشی فولادی بازشو دار  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه عددی روابط حاکم بر طرح میراگر جرمی تنظیم شونده در یک ساختمان 20 طبقه

مقایسه عددی روابط حاکم بر طرح میراگر جرمی تنظیم شونده در یک ساختمان 20 طبقه	عنوان مقاله :  مقایسه عددی روابط حاکم بر طرح میراگر جرمی تنظیم شونده در یک ساختمان 20 طبقه محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی عددی کاربرد میلگردهای FRP در ستون های بتنی و تاثیر آن بر رفتار فشاری ستون با استفاده از مدل پلاستیک بتن آسیب دیده در آباکوس

بررسی عددی کاربرد میلگردهای FRP در ستون های بتنی و تاثیر آن بر رفتار فشاری ستون با استفاده از مدل پلاستیک بتن آسیب دیده در آباکوس عنوان مقاله : بررسی عددی کاربرد میلگردهای FRP در ستون های بتنی و تاثیر آن بر رفتار فشاری ستون با استفاده از مدل پلاستیک بتن آسیب دیده در آباکوس  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت

بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت عنوان مقاله : بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای  محل انتشار:دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی

بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی عنوان مقاله : بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی  محل انتشار:دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد

کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد عنوان مقاله : کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران  تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(59):