دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

بررسي ضريب رفتار قاب بتني تقويت شده با مهاربند فولادي واگرا

بررسي ضريب رفتار قاب بتني تقويت شده با مهاربند فولادي واگرا	امروزه استفاده از بادبند فلزي، براي مقاومسازي قابهاي خمشي بتنآرمه، به دليل مزاياي اقتصادي و اجرائي، اين روش مورد توجه قرار گرفته است. ضريب رفتار از پارامترهاي مهم در طراحي لرزهاي سازهها ميباشد. فلسفه كاربرد اين ضريب در آييننامههاي طراحي لرزهاي سازهها، احتساب اتلاف انرژي لرزهاي سازهها از طريق تغييرشكلهاي غيرالاستيك ميباشد. در اين مقاله، مقدار ضريب رفتار براي سازههاي قاب خمشي بتنآرمه متداول يك طبقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در استان کرمان

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت تخمین تبخیر و تعرق پتانسیل در استان کرمان	به منظور تعيين آب مصرفي اراضي، ظرفيت كانالها و طراحي سيستم هاي آبي، حجم مخازن و سدها و ديگر موارد لازم است تا مقدار تبخير و تعرق با دقت هر چـه بيـشتر محاسبه گردد.شبكه عصبي مصنوعي به گونه اي است كه مي تواند پس از آموزش، پارامتر خروجي مورد نظر را با اعمال پارامترهاي ورودي برآورد نمايد . بـه دليـل تـاثير متقابل پارامترهاي هواشناسي در محاسبه تبخير و تعرق، تخمين آن يك كار پيچيده و داراي روابط غير خطي م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

اثر تراکم موج بر رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورقهای موجدار

اثر تراکم موج بر رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورقهای موجدار دیوارهاي برشی فولادي از جمله سیستم هاي نوین در سازه هاي بلند مرتبه و ساختمانهاي با اهمیت زیاد می باشد. این نوع سیستم سازه اي در بیشتر مناطق لرزه خیز از جمله ژاپن، آمریکا، کانادا و مکزیک بکار گرفته شده است و در دو نوع سخت شده و سخت نشده استفاده می شود. دیوارهاي برشی فولادي داراي مزایاي بسیار زیادي نسبت به سیستم هاي مشابه مقاوم در برابر بارهاي جانبی می باشد بطوریکه داراي ظرفیت باربري، اتلاف انرژي، س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مدیریت بهره برداری از سفره آب زیرزمینی دشت شهرکرد

مدیریت بهره برداری از سفره آب زیرزمینی دشت شهرکرد امروزه بخش مهمی از آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف، از منابع آب زیرزمینی تامین میشود که در دو دهه اخیر، افراط در بهرهبرداری از آب- های زیرزمینی، باعث افت شدید سطح آب در اکثر آبخوان های کشور شده است. این افت که گاهی اوقات به بیش از ده متر نسبت به چند سال گذشته میرسد، بدون شک برای منابع طبیعی کشور یک فاجعه محسوب میشود. جهت حل این مشکل، کارشناسان آب زیرزمینی با بهرهگیری از بهینهسازی آب زیرزمینی سعی در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):