دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی

تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی عنوان مقاله : تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی محل انتشار: سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  تعداد صفحات:14   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی و تحلیل مکانیابی شهر جدید (مطالعه موردی ایوانکی)

ارزیابی و تحلیل مکانیابی شهر جدید (مطالعه موردی ایوانکی) عنوان مقاله : تبیین جامعه شناختی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی محل انتشار: ارزیابی و تحلیل مکانیابی شهر جدید (مطالعه موردی ایوانکی) تعداد صفحات:18   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC

ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC عنوان مقاله : ارائه مدل بهبود عملکرد سازمان خصوصی در حوزه مدیریت دانش با رویکرد BSC محل انتشار: سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  تعداد صفحات:21   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

موانع تصمیم گیری تیمی در کسب و کارهای نوپا: ارائه نقشه راه برای شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

موانع تصمیم گیری تیمی در کسب و کارهای نوپا: ارائه نقشه راه برای شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری عنوان مقاله : موانع تصمیم گیری تیمی در کسب و کارهای نوپا: ارائه نقشه راه برای شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری محل انتشار: سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  تعداد صفحات:18   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر دوره های کارآموزی ، بر مهارت عملی و رابطه مهارت های عملی با خود کارآمدی در دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو

بررسی تاثیر دوره های کارآموزی ، بر مهارت عملی و رابطه مهارت های عملی با خود کارآمدی در دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو عنوان مقاله :بررسی تاثیر دوره های کارآموزی ، بر مهارت عملی و رابطه مهارت های عملی با خود کارآمدی در دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو محل انتشار: سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  تعداد صفحات:16   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر نقش مدل های آموزش کارآفرینی متمرکز و غیر متمرکز با رویکردهای نوین در آموزش های علمی کاربردی و ایجاد اشتغال در کشور

تاثیر نقش مدل های آموزش کارآفرینی متمرکز و غیر متمرکز با رویکردهای نوین در آموزش های علمی کاربردی و ایجاد اشتغال در کشور عنوان مقاله : تاثیر نقش مدل های آموزش کارآفرینی متمرکز و غیر متمرکز با رویکردهای نوین در آموزش های علمی کاربردی و ایجاد اشتغال در کشور  محل انتشار: سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان  تعداد صفحات:14   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(1):