دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

روش پیشنهادی ماتریسی نقشه برداری کنترل و ساخت قطعات پل های پیش ساخته

روش پیشنهادی ماتریسی نقشه برداری کنترل و ساخت قطعات پل های پیش ساخته محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات:6   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

برآورد ظرفیت باربری جانبی شمع ها ی واقع در خاکهای چسبنده اصطکاکی در زمین های شیب دار و مسطح ، خاک c-Q

برآورد ظرفیت باربری جانبی شمع ها ی واقع در خاکهای چسبنده اصطکاکی  در زمین های شیب دار و مسطح ، خاک c-Q محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 7   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

توسعهی مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری

توسعهی مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 10   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

اثر عمق مدفون شمع کوبشی بر ضریب گیرش خاك رس با استفاده از مدلسازی فیزیکی

اثر عمق مدفون شمع کوبشی بر ضریب گیرش خاك رس با استفاده از مدلسازی فیزیکی محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 7   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

كاربرد انرژي كرنشي مودال سازه در تعيين محل آسيب هاي سازه اي در شبكه هاي دولايه

كاربرد انرژي كرنشي مودال سازه در تعيين محل آسيب هاي سازه اي در شبكه هاي دولايه محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 6   نوع فایل : pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی تاثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوطهای آسفالتی حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی

ارزیابی تاثیر ساسوبیت بر مشخصات رفتاری و کارایی مخلوطهای آسفالتی حاوی تراشه های آسفالت بازیافتی محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر فاصله شیار طولی در بال تیر بر عملکرد چرخهای اتصالات خمشی فولادی

بررسی تاثیر فاصله شیار طولی در بال تیر بر عملکرد چرخهای اتصالات خمشی فولادی محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS

آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 10   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهسازي لرزه اي پل قوسي بتني (مطالعه موردي پل آمل)

بهسازي لرزه اي پل قوسي بتني (مطالعه موردي پل آمل) محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزیابی روش های مختلف تبدیل روسازی موجود به روسازی نفو ذپذیر برای خیابان های شهری با ترافیک سبک

ارزیابی روش های مختلف تبدیل روسازی موجود به روسازی نفو ذپذیر برای خیابان های شهری با ترافیک سبک محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

محاسبه تحلیلی پاسخ دینامیکی تیر جدار نازک اولر - برنولی با مقطع نامتقارن تحت اثر بارهای دینامیکی قطعی

محاسبه تحلیلی پاسخ دینامیکی تیر جدار نازک اولر - برنولی با مقطع نامتقارن تحت اثر بارهای دینامیکی قطعی محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی اثر آتش بر رفتار اتصال صلب پیچی فولادی در دو حالت اصطحکاکی و اتکایی با استفاده از روش عددی

بررسی اثر آتش بر رفتار اتصال صلب پیچی فولادی در دو حالت اصطحکاکی و اتکایی با استفاده از روش عددی محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسي اثر هندسه ديوار بنايي بر مقاومت آن و مقاوم سازي مصالح بنايي با تعبيه ميلگرد هاي قائم

بررسي اثر هندسه ديوار بنايي بر مقاومت آن و مقاوم سازي مصالح بنايي با تعبيه ميلگرد هاي قائم محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

ارزيابي رفتار منحني تنش- كرنش در ستون هاي بتني دايره اي محصور شده با ورق هايFRPمنقطع

ارزيابي رفتار منحني تنش- كرنش در ستون هاي بتني دايره اي محصور شده با ورق هايFRPمنقطع  محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران بابل تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(3):