دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

تعيين بهينه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري

تعيين بهينه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري عنوان مقاله :تعيين بهينه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

عابران معصوم

عابران معصوم عنوان مقاله :عابران معصوم  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 10   نوع فایل : pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: حوضه آبریز شیرامین

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: حوضه آبریز شیرامین عنوان مقاله :پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: حوضه آبریز شیرامین  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازهای ساختمان های فولادی با دیوار برشی

مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازهای ساختمان های فولادی با دیوار برشی عنوان مقاله :مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازهای ساختمان های فولادی با دیوار برشی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون

بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون عنوان مقاله :بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 7   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مزایای زیست محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد)

مزایای زیست محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) عنوان مقاله :مزایای زیست محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد)  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند

تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند عنوان مقاله :تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 7   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی

بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی عنوان مقاله :بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تحليل غيرخطي ستون های بتن مسلح مدور مقاوم سازی شده توسط مصالح CFRP

 تحليل غيرخطي ستون های بتن مسلح مدور مقاوم سازی شده توسط مصالح CFRP عنوان مقاله : تحليل غيرخطي ستون های بتن مسلح مدور مقاوم سازی شده توسط مصالح CFRP  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 6   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

اثر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک درشت دانه(خاک ماسه ای بابلسر)

اثر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک درشت دانه(خاک ماسه ای بابلسر) عنوان مقاله :اثر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک درشت دانه(خاک ماسه ای بابلسر)  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار تونل های متقاطع با گسل برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی

بررسی رفتار تونل های متقاطع با گسل برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی عنوان مقاله :بررسی رفتار تونل های متقاطع با گسل برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کنترل فعال و بهینه یابی پاسخ سازه های بلند به منظور کاهش نوسانات ناشی از تحریک پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کنترل فعال و بهینه یابی پاسخ سازه های بلند به منظور کاهش نوسانات ناشی از تحریک پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان مقاله :کنترل فعال و بهینه یابی پاسخ سازه های بلند به منظور کاهش نوسانات ناشی از تحریک پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP

مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP عنوان مقاله :مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

معرفی روش جدید ارزیابی چیپ سیل اجرا شده بر روی نمونه بتن آسفالتی

معرفی روش جدید ارزیابی چیپ سیل اجرا شده بر روی نمونه بتن آسفالتی عنوان مقاله :معرفی روش جدید ارزیابی چیپ سیل اجرا شده بر روی نمونه بتن آسفالتی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مقایسه ضرایب بازتاب هشتگانه پیشنهادی با ضرایب بازتاب استاندارد 2800 ویرایش چهارم در زمین های نوع I تا IV

مقایسه ضرایب بازتاب هشتگانه پیشنهادی با ضرایب بازتاب استاندارد 2800 ویرایش چهارم در زمین های نوع I تا IV عنوان مقاله :مقایسه ضرایب بازتاب هشتگانه پیشنهادی با ضرایب بازتاب استاندارد 2800 ویرایش چهارم در زمین های نوع I تا IV  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

عملکرد هیدرولیکی جریان دو فازی آب و هوا بر روی تنداب های پلکانی با موانع بلوکی

عملکرد هیدرولیکی جریان دو فازی آب و هوا بر روی تنداب های پلکانی با موانع بلوکی عنوان مقاله :عملکرد هیدرولیکی جریان دو فازی آب و هوا بر روی تنداب های پلکانی با موانع بلوکی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه بر روی رفتار پیچشی سازه های یک طبقه فولادی

مطالعه بر روی رفتار پیچشی سازه های یک طبقه فولادی عنوان مقاله :مطالعه بر روی رفتار پیچشی سازه های یک طبقه فولادی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 8   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار چرخه ای مهاربندهای قطری فولادی ساخته شده از ورق های موجدار سینوسی

بررسی رفتار چرخه ای مهاربندهای قطری فولادی ساخته شده از ورق های موجدار سینوسی عنوان مقاله :بررسی رفتار چرخه ای مهاربندهای قطری فولادی ساخته شده از ورق های موجدار سینوسی  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 10   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر زاویه موج و ضخامت مقطع در رفتار چرخه ای مهاربندهای فولادی موجدار ذوزنقه ای

بررسی تاثیر زاویه موج و ضخامت مقطع در رفتار چرخه ای مهاربندهای فولادی موجدار ذوزنقه ای عنوان مقاله :بررسی تاثیر زاویه موج و ضخامت مقطع در رفتار چرخه ای مهاربندهای فولادی موجدار ذوزنقه ای  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 10   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شناسایی و بررسی خرابی های عمده روسازی در منطقه سردسیر و تاثیر آن بر PCI محور (محور ارومیه سرو)

شناسایی و بررسی خرابی های عمده روسازی در منطقه سردسیر و تاثیر آن بر PCI محور (محور ارومیه  سرو) عنوان مقاله :شناسایی و بررسی خرابی های عمده روسازی در منطقه سردسیر و تاثیر آن بر PCI محور (محور ارومیه سرو)  محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد تعداد صفحات: 9   نوع فایل : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(16):