دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت

بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت عنوان مقاله : بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای

بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای عنوان مقاله : بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای  محل انتشار:دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی

بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی عنوان مقاله : بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی  محل انتشار:دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد

کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد عنوان مقاله : کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد  محل انتشار: دومین کنفرانس مصالح و سیستم های نوین در مهندسی عمران  تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع

تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع عنوان مقاله : تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود

مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود   عنوان مقاله :مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي

 بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي عنوان مقاله : بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا

بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا عنوان مقاله :بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی

بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی عنوان مقاله :بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی محل انتشار: بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک یزد تعداد صفحات:6   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب عنوان مقاله :مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:9   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی

شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی عنوان مقاله :شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع

تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع عنوان مقاله :تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی

بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی عنوان مقاله :بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:7   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها

تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها عنوان مقاله :تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:8   نوع فایل :  pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان
تعداد صفحه(82):