دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
مکانياتی و تخصيص مراکز مختلف خدماتی با استفاده از GIS و الگوریتمNSGA_II 1,500 تومان
آنالیز پایداری سکوی SPD8 تحت عملیات به آب اندازی جهت بهینه کردن تغییر مکان و سرعت جاکت بوسیله مخازن شناوری 1,500 تومان
بررسی تاثیر دیاتومیت و پودر کوارتز بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ملات های سیمانی 1,500 تومان
استفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرشه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت 1,500 تومان
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی 1,500 تومان
بلوک های فوق سبک حاوی مواد ضایعاتی و چوب پنبه 1,500 تومان
روش های نوین بهسازی خاک ، جایگزین اقتضایی مناسب برای روش های سنتی 1,500 تومان
بررسی پایداری غیر خطی پوسته های کروی ساخته شده از مصالح کامپوزیتی هدفمند (FGC) تحت فشار داخلی و خارجی یکنواخت 1,500 تومان
بهینه سازی سه بعدی روش چتری با بررسی اثر پارامترهای مقاومتی خاک 1,500 تومان
تاثیر مصالح بر رفتار بتن تازه و سخت شده سبک خود متراکم و اثر الیاف بر مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدگی آن 1,500 تومان
تاثیر الیاف فولادی بر رئولوژی و رفتار مکانیکی و عملکرد حرارتی بتن سبک خود متراکم 1,500 تومان
کمینه سازی انرژی کرنش الاستیک محیط پیوسته با استفاده از الگوریتم های معیار بهینگی و مجانب های متحرک 1,500 تومان
ارزیابی تاثیر سخت کننده ها بر عملکرد دیوار برشی فولادی بازشو دار 1,500 تومان
مقایسه عددی روابط حاکم بر طرح میراگر جرمی تنظیم شونده در یک ساختمان 20 طبقه 1,500 تومان
بررسی عددی کاربرد میلگردهای FRP در ستون های بتنی و تاثیر آن بر رفتار فشاری ستون با استفاده از مدل پلاستیک بتن آسیب دیده در آباکوس 1,500 تومان
بررسی سبک سازی بتن گوگردی با استفاده از سبکدانه پرلیت 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی عوامل موثر بر حساسیت تغییرات مقاومت فشاری و خمشی بتن سبک سازه ای 1,500 تومان
بررسی رفتار تحلیلی جداره های فولادی پرشده با بتن (Cfts) با مقطع مستطیلی 1,500 تومان
کاهش دامنه ارتعاشات با روش کنترل پسخورد 1,500 تومان
تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی و مقایسه آن با حالت اشباع 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب هاي مصالح بنایی داراي بازشو در ساختمان هاي بتن مسلح موجود 1,500 تومان
بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتي(RAP)بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي 1,500 تومان
بررسی چقرمگی شکست در مواد کامپوزیتی پایه پلیمری تقویت شده توسط نانوذرات آلومینا 1,500 تومان
بهینه سازی فرآیند کلدینگ با استفاده از کوبش لیزری براساس آزمایش تجربی 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی بر ضریب مانینگ در شرایط تزریق رسوب 1,500 تومان
شیوه بررسی تاثیر نیاز آرماتور گذاری لرزه ای دربال ها و جمع کننده ها در دیافراگم بر صلبیت آن در دال های بتنی 1,500 تومان
تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازه هاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع 1,500 تومان
بررسی تاثیر آلاینده های هوا به صورت باران های اسیدی خشک بر چند نمونه سنگ ساختمانی 1,500 تومان
تحلیل ریسک و عدم قطعیت در تخمین روابط آبشستگی اطراف تکیه گاه پل ها 1,500 تومان
ارزیابی سیستم نگهداری موقت تونل نیایش تهران برمبنای نشست در زمین های شهری 1,500 تومان
تاثیر الگوی غذایی بر منابع آب 1,500 تومان
تاثیر زبري هاي A-Jack بر نسبت اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی 1,500 تومان
تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پی ها 1,500 تومان
تطابق خودکار دو مجموعه داده VGI و استاندارد 1,500 تومان
مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند واگرا با لینک قائم برشی در حالات لینک دوبل ، صفحه برشی و ترکیب لینک دوبل و صفحه برشی 1,500 تومان
بهینه سازی جانمایی تسهیلِ تحت اثر ریسک جرثقیل برجی در سایت کارگاه ساختمانی با توجه به ایمنی 1,500 تومان
بررسی پارامترهای رفتاری سازه های دیوارباربر پانل سه بعدی توسط تحلیل استاتیکی غیرخطی 1,500 تومان
بررسی اثر استفاده از سرباره کارخانه فولاد بر عملکرد مخلوط آسفالتی گرم 1,500 تومان
تاثیر بارگذاری دوره ای بر فشار آب حفره ای اضافی به وجود آمده در بارگذاری استاتیکی بر روی ماسه ی لای دار 1,500 تومان
تاثیر بارگذاری دوره ای بر مقاومت استاتیکی ماسه ی لای دار 1,500 تومان
بررسی انواع نگهداری تونل به روش قوس چتری 1,500 تومان
توسعه روش شناسایی کاریوگیشن ریل براي خطوط راه آهن 1,500 تومان
افزایش ظرفیت خمشی تیر بتنی دوسرساده باانتقال نیروی فشاری میلگرد فشاری به مقطع کششی به وسیله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادی به آن به روش عددی 1,500 تومان
تعیین مدل تیرپیوند برای ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا 1,500 تومان
بررسی اثر ارتعاشات قطار زیر زمینی شهر قم بر بنای تاریخی سر درب مدرسه غیاثیه 1,500 تومان
بررسي عوامل موثر بر کنترل تراوش سدهاي خاکي با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردي سد آزاد کردستان 1,500 تومان
بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل 1,500 تومان
بررسی اثر زلزله بر سازه هاي فضاکار گنبدي 1,500 تومان
مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW 1,500 تومان
اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب زیر زمینی مطالعه موردی: دشت بستان آباد، استان آذر بایجان شرقی 1,500 تومان
تجزیه و تحلیل روند تغییرات آب زیر زمینی دشت بستان آباد با استفاده از روش ناپارامتری من کندال 1,500 تومان
بررسی ارتباط بین سیگنال هاي اقلیمی و میزان بارش و آبدهی متوسط ماهانه حوضه سد گلستان 1,500 تومان
کاربرد روشهای بازنمونه گیری در برآورد عدم قطعیت موجود در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه به روش ناپارامتری 1,500 تومان
بکارگیری شاخص فقرآبی در قیاس محلی -مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ 1,500 تومان
انتخاب فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP 1,500 تومان
ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکها در شرق شهر بیرجند 1,500 تومان
بررسی تاثیر پارامتر جهت قوس دیوار در مقاومت دیوار های بتنی در برابر بارگذاری انفجار 1,500 تومان
ارزیابی سنگدانه های مصرفی در سازه تصفیه خانه قم از نظر قابلیت واکنش زایی قلیایی 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی اثر نفو ذ پذیري سري آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم 1,500 تومان
بررسی مقاومت خاک تثبیت شده با آه ک با اثر دوده سیلیسی در مجاورت سولفات در سیکل های تر- خشک و یخ- ذوب 1,500 تومان
مقایسه عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک با مدل ترکیبی عصبی فازي در برآورد طول نسبی پرش هیدرولیکی 1,500 تومان
پیش بینی ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی توده سنگ های درزه دار به کمک الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک خطی 1,500 تومان
انتخاب گزینه برتر کانال درجه دو در شبکه آبیاری و زهکشی تجن در استان مازندران 1,500 تومان
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر اعمال تنش کششی بر خصوصیات بتن خود تراکم دارای الیاف فولادی و پلی پروپیلن حاوی افزودنی های مختلف 1,500 تومان
بررسی مقایسه ای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی تکاملی و موجک 1,500 تومان
ارزیابی لرزه ای و توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه ایران با لحاظ اثر میان قاب های بنایی و ضعف سازه ای 1,500 تومان
تحلیل دینامیکی شالوده مخازن نفتی بر روی خاک های ماسه ای تسلیح شده توسط ژئوگرید 1,500 تومان
مدل آزمایشگاهی شالوده سطحی توربین های بادی بر خاک ماسه ای 1,500 تومان
بررسی وضعیت کنونی آبخوان دشت اوان 1,500 تومان
ارزیابی ریسک زمین لغزشها با استفاده از آنالیزهای کمی (مطالعه موردی: شیروانی های مشرف به جاده هراز در منطقه وانا) 1,500 تومان
کنترل تغییر شکل پل تحت اثر بار هاي متحرك بااستفاده از میراگرهاي جرمی پیوسته 1,500 تومان
بررسی پدیده خوردگی در جداره مخازن فولادی نفتی و تاثیر آن بر رفتار مخزن در برابر بلندشدگی تحت اثر مولفه افقی زلزله 1,500 تومان
شناسایی تعارضات در تدارکات سازمان های پیمانکاری و بررسی میزان تاثیر هریک در کار سازمان 1,500 تومان
بررسی مقادیر فشار روی سرریزهای اوجی با اعمال تغییرات در مشخصات هیدرولیکی جریان و هندسه سرریز با استفاده از روش VOF 1,500 تومان
مطالعات آزمایشگاهی براي تعیین ضریب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده با بتن سبک 1,500 تومان
ارائه شبکه پیشنهادی دوچرخه سواری برای شهر شیراز براساس مدل های حمل و نقلی با استفاده از نرم افزار کلان نگرEmme2 1,500 تومان
محاسبۀ تابع خودهمبستگی دو متغیره ناهمسانگرد با روش وارون سازی طیف دوبعدی کمترین مربعات 1,500 تومان
آنالیز اندرکنش خاک-سازه در سازه های بلند همجوار 1,500 تومان
مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای سفرهای شهری با استفاده از نرمافزارهای EMME/2 و MATSim 1,500 تومان
برآورد مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی 1,500 تومان
بهینه سازی محل و نوع هسته سد خاکی گیوی بر پایه آنالیز دینامیکی 1,500 تومان
رفتار لرزه ای سد قوسی متاثر از پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها 1,500 تومان
شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی 1,500 تومان
مروری بر خواص و آزمایش های مخلوط آسفالتی در دمای پایین و معرفی روش آزمایش جدید utsst 1,500 تومان
ارزیابی مزایاي ساخت صنعتی و بررسی دلایل عدم توسعه ي آن ها در صنعت ساخت و ساز ایران 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوط های آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی RAP 1,500 تومان
مقایسه ای بین نتایج روشهای مختلف برآورد ظرفیت انتقال در مقاطع مرکب 1,500 تومان
استفاده از روش طراحي براساس عملكرد جهت بررسي رفتار لرز ه اي ساختما نهاي فولادي موجود با سيستم قاب خمشي ويژه 1,500 تومان
بررسی رفتار دال های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود 1,500 تومان
استفاده از شبکه های بیزین در پیش بینی سطح آب زیر زمینی (مطالعه موردی :استان خراسان جنوبی -آبخوان بیرجند) 1,500 تومان
بررسي تاثير دبي و زبری بر ضریب اختلاط عرضي در یک کانال غيرمستطيلي 1,500 تومان
بررسی عددی میزان اثر بخشی محاط کردن ستون های سنگی در پوشش ژئوگرید بر بهبود رفتار لرزه ای آن ها 1,500 تومان
بررسی روش های حذف هیدروکربن های حلقه ای معطر از خاک و مقایسه آن ها از منظر توسعه پایدار 1,500 تومان
بررسی پارامترهاي مؤثر بر عملکرد لرزه اي و هیدرودینامیک سواحل تقویت شده با الیاف ژئوسنتتیک 1,500 تومان
بررسی پارامتر دوام (DI)خاك رس تثبیت شده با آه ک و سرباره فولادسازي(BOS) کارخانه ذوب آهن اصفهان 1,500 تومان
بررسی استفاده از مصالح خاك سیمان در طراحی فرازبند سد بختیاري 1,500 تومان
تحلیل ناپایداری ساختاری ایستگاه پمپاژ زیرزمینی تونل گلاب 1,500 تومان
ارزیابی ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی به همراه مهاربند ضربدری 1,500 تومان
بررسی تاثیر زاویه پای عضو مهاربندی در رفتار لرزه ای قابهای با سیستم قاب مهاربندی واگرا 1,500 تومان
کاربرد مدل های هیبریدیِ ریاضی فراکاوشی به منظور تخمین بارش ماهانه 1,500 تومان
برآورد ضریب زبری جریان در نهرهای طبیعی 1,500 تومان
مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی 1,500 تومان
توسعه مدل شبیه سازی دوبعدی سیلاب و آبگرفتگی شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های جداسازی شده بهمراه میراگرهای ویسکوز در سطح فروریزش جانبی 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از نانو کامپوزیت پلیمری بر کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالت گرم 1,500 تومان
شبیه سازی عددی آبشستگی و رسوبگذاری در محل ترانشه عمود بر مسیر جریان 1,500 تومان
تحلیل پایداری دامنه ها و بدنه سد بتنی زاوین تحت تأثیر بار زلزله 1,500 تومان
بررسی اثر لایه بندی خاک در پایدارسازی گودهای ساختمانی به روش میخکوبی 1,500 تومان
مقایسه روش های سنتی و برنامه ریزی ریاضی در طراحی بهینه سیستم تونل انحراف سدها 1,500 تومان
اثر آبشستگی پایه پل هاي بتنی بر تغییر مشخصات دینامیکی روسازه 1,500 تومان
بررسی علت وقوع آسیب هاي همانند در دو پل دو قلوي بتنی به کمک انجام آزمون هاي ارتعاش محیطی 1,500 تومان
مقایسه ی مقاومت بتن های سیمان پرتلند و گوگردی ساخته شده با سنگدانه های مختلف 1,500 تومان
مقایسه ارزیابی راهبردی زیست محیطی در چند کشور منتخب 1,500 تومان
بررسی عملکرد اتصالات بتنی به روش المان محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی و روشهای تحلیلی 1,500 تومان
بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی و مکانیسم خرابی ستون های کوتاه بتن آرمه مستطیلی با استفاده از مدل المان محدود غیر خطی 1,500 تومان
تاثیر بروز خرابی در اعضای کششی یک شبکه دولایه فضاکار تحت اثر بار ثقلی(ناشی از بار برف سنگین زمستان 2931 در شهر نور) 1,500 تومان
مدل مدیریتی آب در حوضۀ سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار WEAP 1,500 تومان
بررسی عملکرد مدل هاي رفتاري درزه هاي نامنظم سنگی به روش هاي آزمایشگاهی 1,500 تومان
بررسی ناحیه پلاستیک خاک اطراف پی دکل انتقال نیرو در اثر گسیختگی ناگهانی اعضا 1,500 تومان
مدل سازی سازه های ژئو تکنیکی با منظور کردن اثر ناهمسانی به کمک یک مدل حالت بحرانی 1,500 تومان
بررسی اثر مؤلفه ی قائم زلزله بر جابه جائی برج خنک کننده ی ساخته شده از سازه ی فضاکار با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده 1,500 تومان
تخمین سرعت جریان هاي ساحلی ناشی از طوفان با استفاده از مدل ترکیبی سیستم استنباط فازي و شبکه عصبی 1,500 تومان
بررسي اثر مرز مشترك لغزشي ماتريس و نانو ناخالصي بر ميدان الاستيك اطراف نانو ناخالصي با استفاده از نظريه تنش هاي جفتي 1,500 تومان
ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها با روش های اکو- هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه روضه چای در حوضه دریاچه ارومیه) 1,500 تومان
بررسی رفتار ستون های فلزی دوجداره ی پرشده با بتن در مقابل آتش 1,500 تومان
مدلسازی رفتار درازمدت کالورت های بتن مسلح مدفون در خاک 1,500 تومان
مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از خرده لاستيك بر دوام رويه هاي آسفالتي در فصول سرد 1,500 تومان
مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از نانو مواد بر دماي اختلاط و تراكم رويه هاي آسفالتي گرم با منشاء سنگي آهكي 1,500 تومان
ارزیابی کارایی یک مدل حالت بحرانی برای ماسه ها با استفاده از یک برنامه اجزای محدود غیرخطی 1,500 تومان
مدل سازی عددی پخش امواج سیلاب در شبکه فاضلاب با استفاده از روش HLLC تغییریافته 1,500 تومان
طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه 1,500 تومان
تحلیل سیستم لوله مدفون-خاک-ماده منفجره به روش مجزا و کاملا همبسته SPH-FEM 1,500 تومان
معرفی الگوریتم فرانک-ولف بر پایه مبدأ برای حل مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 1,500 تومان
الگوریتم بر پایه مسیر برای مسئله تخصیص ترافیک چندکلاسی 1,500 تومان
بررسی دوام بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی 1,500 تومان
مطالعات موردی بهسازی دیوارهای مجموعه ورودی مسجد وکیل شیراز به روش هسته بتنی مرکزی 1,500 تومان
توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح 1,500 تومان
حل مساله بهره برداری بهینه از سیستم چند مخزنه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیستم مورچه ترتیبی 1,500 تومان
تاثیر سربار دانه اي کوره بلند ذوب آهن اصفهان(GGBS) بر دوام خاك رس تثبیت شده با آه ک در آزمایش یخ زدن و آب شدن 1,500 تومان
حل عمومی برای تنش های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاریهای غیرمتقارن 1,500 تومان
تعيين پارامترهاي خرابي معادله جانسون-كوك براي آلياژ منيزيم 31 AZ با استفاده از شبكه عصبي 1,500 تومان
بررسی برهم کنش نوک هاي یک ترك بر روي شکل ناحیه پلاستیک تحت بارگذاري درون صفحه اي 1,500 تومان
مطالعه ی تاثیر جنس مواد وفوم بر رفتار سازه ی لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری ضربه ای 1,500 تومان
استفاده از مدل جرم و فنر بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری در شبیه سازی رفتار اجسام منعطف 1,500 تومان
حل استاتیکی ورق تحت بارهای گسترده، تکه ای و نقطه ای با شرایط مرزی عمومی توسط روش باریکه محدود جدید 1,500 تومان
به دست آوردن تنش پسماند توسط نفو ذ تیز ویکرز 1,500 تومان
بررسی اثر تقابل سیکل هاي خستگی و ساعت هاي پروازي در دیسک کمپرسور برحسب پروفایل پروازي 1,500 تومان
شبیه سازی و بررسی اثرات سرعت و اصطکاک بر فرآیند شکل دهی نموی ورق فلزی خودرو پراید 1,500 تومان
بهینه سازي جانمایی و ظرفیت چاه هاي پمپاژ زهکشی با استفاده از مدلMGO 1,500 تومان
مروري بر قابلیت هاي روش شبیه سازي دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوط هاي آسفالتی 1,500 تومان
تخمین شاخص فشردگی رس به کمک شبکه ی عصبی 1,500 تومان
بررسي و مقايسه پاسخ سازه هاي بتني با ديوارهاي برشي كوپل به دو روش تحليل تاريخچه پاسخ مودهاي غيروابسته و روش تحليل ديناميكي غيرخطي 1,500 تومان
کاهش خوردگی اسیدي بتن با استفاده همزمان از سنگ دانه هاي آهکی و طرح اختلاط بهینه به منظور دستیابی به حداقل نفو ذپذیري 1,500 تومان
ارزیابی کارآیی روش های شبیه سازی و بهینه سازی در بهره برداری مخزن 1,500 تومان
بررسی عددي الگوي جریان و رسوب گذاري در محل ورود شاخه فرعی به فلوم آزمایشگاهی 1,500 تومان
تحليل استاتيكي و مقدار ويژه تير اولر ترك خورده با استفاده از ابرالمان پيشنهادي حاوي ترك هاي باز به تعداد نامحدود 1,500 تومان
ارزیابی پتانسیل روانگرایی به کمک عدد نفو ذ استاندارد و سرعت موج برشی 1,500 تومان
كمانش پوسته هاي استوانه اي جدارنازك فولادي تحت بارگذاري فشار داخلی و نیروي محوري 1,500 تومان
تاثیر رس منبسط شده (لیکا ) بر رفتار فشاری بتن نیمه سبک 1,500 تومان
شناسایی خرابی در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتنی بر انحنای شکل مودی 1,500 تومان
شبیه سازی اثر هندسه پایه پل های مربعی و دایره ای شکل بر الگوی جریان و نیروهای اعمال شده برآنها 1,500 تومان
ارزیابی اقتصادی طراحی قاب خمشی بتنی با استفاده از بتن سبک سازه ای 1,500 تومان
بررسی پاسخ دینامیکی دال های بتن آرمه تحت انفجار تماسی 1,500 تومان
رفتار دال هاي بتن آرمه مقاوم سازي شده با FRP تحت بارگذاري انفجاري 1,500 تومان
کاربرد اسلاري سیل بعنوان راهکاري کم هزینه و مؤثر در مدیریت بهسازي راه ها 1,500 تومان
پیش بینی بار رسوب معلق در ایستگاه آب سنجی واقع در بالا دست سد بارون ماکو شاخه قزلارچای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 1,500 تومان
تاثیر تمهیدات اجرایی خاص در جهت بهبود برخی از مشکلات ملات های آهکی 1,500 تومان
تاثیر لایه بندی در تحلیل کمانش پانل های استوانه ای جدار نازک کامپوزیتی با استفاده از روش نوار محدود اسپیلان 1,500 تومان
بهینه سازی پارمترهای مدل ماسکینگام غیر خطی با استفاده از الگوریتم ABC 1,500 تومان
تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی نصب شده در مخازن با استفاده از روش های هوشمند و آماری 1,500 تومان
الگویی از طراحی بهینه عملیات پیش بارگذاری به همراه زهکش های قائم ماسه ای 1,500 تومان
ایجاد سازه های هوشمند با استفاده همزمان از سیستم پایش سلامت سازه ای و کنترل سازه ها 1,500 تومان
تعیین طرح بهینه جانمایی و بهسازی تجهیزکارگاه مطالعه موردی پروژه اطفاء حریق مجتمع فولاد مبارکه 1,500 تومان
بررسی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار SEEP/W مطالعه موردی سد سهند در هشتگرد 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی رفتار سه بعدی ژئوبگ تحت بارگذاری قائم 1,500 تومان
روشی بدون شبکه برای تحليل امواج غيرخطی در سيال دارای سطح آزاد با استفاده از توابع پايه نمايی 1,500 تومان
بررسی مدل ها و نرم افزارهای رایج در تحلیل عددی انتقال رسوب 1,500 تومان
پایش خشکسالی با استفاده از شاخص NDVI بدست آمده از تصاویر سنجنده MODIS (منطقه مورد مطالعه: استان مرکزی) 1,500 تومان
بررسي اثر چالش هاي فرهنگي بر كيفيت اجرا در صنعت ساخت 1,500 تومان
مروری بر روش های ردیابی و حذف فلزات سنگین از آب های سطحی و زیرزمینی 1,500 تومان
بررسی تاثیر ارتفاع کوله روي پارامترهاي رفتاري شمع هاي نگهدارنده پل هاي یکپارچه در خاک هاي رسی با بستر کم عمق سنگ بستر 1,500 تومان
استفاده از روش ذرات براي مدلسازي پديده گسترش ترك در مصالح تردشكن 1,500 تومان
تحلیل لرزه ای سازه های سطحی با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهری 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی اثرات نانو ذرات بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه رس دار 1,500 تومان
تحلیل عددی دال های بتن مسلح تقویت شده با استفاده از الیاف پلیمری تحت اثر خمش 1,500 تومان
مقایسه روش های مختلف روندیابی جریان در مدل MIKE 11 برای تعیین ضریب زبری رودخانه قره آغاج 1,500 تومان
بررسی عددي جریان پرش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش با استفاده از یک مدل عددي حجم محدود 1,500 تومان
بررسی اثر تعداد و محل قرار گیری میراگرها بر پاسخ لرزه ای سازه ها 1,500 تومان
بررسي کاربرد تحليل پوش اور در مقايسه با تحليل تاريخچه زماني در تخمين پاسخ هاي سازه اي 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر سازه های کنترل رسوب بر توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر جانبی 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در آبگیر 90 درجه 1,500 تومان
روش تحلیلی برای تعیین نیروی وارد از سنگ دوزهای تزریقی بر دیواره تونل با مدل سازی انعطاف پذیری مجموعه انتهایی بولت 1,500 تومان
رفتار مقاومتی خاکهای مسلح شده با ژئوتکستایل و خرده لاستیک 1,500 تومان
توابع گرین برای محیط دو لایه ناهمگن ایزوتروپ ناشی از بار نقطه ای عمودی 1,500 تومان
بررسی عددی سرعت و فشار در حوضچه آرامش سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم افزارFLOW 3D 1,500 تومان
شبیه سازي سه بعدي و بررسی عددي سرعت و اتلاف انرژي بر روي سرریز پلکانی لبه دار با استفاده از نرم فزار FLOW 3D 1,500 تومان
بررسی عملکرد طوقه های محافظ در کاهش عمق آبشستگی حول پایه توربین بادی ثابت دریایی 1,500 تومان
ارائه روشي مبتني بر منطق فازي به منظور نگاشت موقعيت يک جسم متحرک روي نقشه در گيرنده GPS 1,500 تومان
تحلیل استاتیکی پوسته استوانه اي به روش احجام محدود توسعه یافته 1,500 تومان
تحلیل حدی شیب های خاکی توسط روش المان محدود 1,500 تومان
تولید منحنی های شاخص کیفیت آب های سطحی ایران 1,500 تومان
بررسی عددی عملکرد لرزه ای ساختمان های یک طبقه آجری مقاوم سازی شده به روش شاتکریت پیرامونی 1,500 تومان
ارزیابی اثر شکل مقطع بر روي عملکرد ستون هاي بتن آرمه محصور شده با کامپوزیتCFRP 1,500 تومان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه های ساختمانی در شهر اهواز 1,500 تومان
بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کش بستی بر اثر تغییر در نحوه توزیع خودتنیدگی آنها 1,500 تومان
ارزيابي مدل هاي شبكه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران 1,500 تومان
برآورد حداکثر سیلاب حوضه آلادیز اردبیل با استفاده از GIS و WMS و مقایسه آن با مقادیر مشاهداتی 1,500 تومان
مدل سازی عرضه و تقاضای آب مخزن سد دیورش با استفاده از روش پویایی سیستم ها 1,500 تومان
تاثير سد بر ديناميك انتقال رسوبات بار معلق رودخانه از ديدگاه تئوري آشوب 1,500 تومان
افت انرژی در شیب شکن های قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پایین دست 1,500 تومان
تحلیل حساسیت قاب هاي خمشی فولادي تحت اثر شتاب نگاشت هاي پالس گونه 1,500 تومان
بررسی اثر نگاشت سرعت بر قاب هاي خمشی فولادي 1,500 تومان
بررسی روش های درون یابی زمین آماری برای برآورد بارش متوسط سالانه (منطقه مورد مطالعه : آجی چای ) 1,500 تومان
ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت ملکان با استفاده از روش درونیابی معکوس وزنی فاصله 1,500 تومان
بررسی عملکرد تیغه های قائم و محل قرارگیری آن در مخازن آب در هنگام زلزله 1,500 تومان
بررسی اثرات محل قرارگیری تیغه های افقی در کاهش نوسانات آب در مخازن در هنگام زلزله 1,500 تومان
حل مسائل انتشار موج در محيط هاي متخلخل اشباع با استفاده از توابع نمايي پايه به شكل بدون شبكه محلي 1,500 تومان
بررسی عددی و آزمایشگاهی افزایش دبی بر روی عمق آبشستگی سه بعدی حول تکیه گاه مستطیلی پل 1,500 تومان
بررسی فشار برآیند پشت دیوارخاکی مسلح شده با ژئوگرید با رویه صلب بتنی با استفاده از تئوري میدان تصادفی 1,500 تومان
مدلسازی جریان و محل زندگی جانداران آبزی در توالی هایPool-Riffle 1,500 تومان
بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار 1,500 تومان
ارزیابی مقاومت افزون و شکل پذیری قاب های خمشی فولادی براساس دو نرم افزار SAP2000و OPENSEES 1,500 تومان
بررسی رفتار لرزهای بادبندهای مقاوم در برابر کمانش(BRB) با هسته آلیاژ حافظه دار شکلی (SMA) 1,500 تومان
محاسبه ضرایب ثابت معادلات تخمین نفو ذ پذیری به کمک روش های آماری 1,500 تومان
بررسی پدیده پس کمانش در دیوار برشی مرکب 1,500 تومان
مقایسه عملکرد نرم افزار HEC-RAS و روش تحلیلی استهلاک موج در روندیابی موج سیلاب ناشی از شکست سد (مطالعه موردی: سد لورل ران) 1,500 تومان
بررسی ابعاد زیست محیطی ناشی از دي اکسیدکربن منتشره از دودکش کوره هاي احتراقی و روش هاي بازیافت آن 1,500 تومان
تحلیل مرتبه دو تیر فولادی با مقطع متغیر جهت محاسبه نیروها و لنگرهای گیرداری انتهایی، تحت اثر بارگذاری روی دهانه 1,500 تومان
تعیین موقعیت دقیق مفصل پلاستیک در تحلیل مرتبه دوم اعضای فولادی با مقطع متغیر، تحت بارگذاری گسترده 1,500 تومان
نتایج استقرار سیستم DMA در شبکه آب و تخمین میزان نشت در منطقه (مطالعه موردی : زون حمزه آباد آبفای منطقه 6 شهر تهران) 1,500 تومان
مقایسه کیفیت لایه های روسازی با دو روش اندازه گیری سختی برجا وآزمون تراکم صحرایی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) 1,500 تومان
برآورد ضریب انتشار طولی در آبراهه هاي مرکب با روش پردازش تصویر دیجیتال 1,500 تومان
ارزیابی روش مقاوم سازی ناحیه ای تیرهای چوبی حاوی گره توسط الیاف کامپوزیت کربنی 1,500 تومان
بررسی تفاوتهای جریانات دریایی ژئواستروفیک با جریانات حاصل از روش جریان نوری در سواحل بنادر کیاشهر، انزلی و آستارا 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلرهای معدنی بر خصوصیات فیزیکی قیر 1,500 تومان
برآورد دبی کل نشت عبوری از پرده آببند سد داریان حاصل از تحلیل نتایج نفو ذپذیری معادل (cubic law ) و آزمایش لوژان 1,500 تومان
بررسی مشکلات شبکه های آبرسانی یکپارچه و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات (پایلوت مطالعاتی شهر برازجان) 1,500 تومان
تحلیل جریان غیر ماندگار سیال شبه پلاستیکی در سیستم لوله 1,500 تومان
رفتار لوله جدارنازک در مهاربند کمانش تاب لوله در لوله 1,500 تومان
تعیین مقاومت خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی 1,500 تومان
بررسی تأثیر زئولیت بر مقاومت سایشی بتن های قلیافعال سرباره ای 1,500 تومان
ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد پروژه هاي نیروگاهی با بکارگیري تحلیل پوششی داده ها 1,500 تومان
ارائه مدلی براي ارزیابی عملکرد رهبري مهندسان در پروژه هاي نیروگاهی 1,500 تومان
مقايسه عملكرد مدل هاي شبكه عصبي موجكي، رگرسيون خطي چند متغيره و شبكه عصبي- مصنوعي در تخمين اكسيژن خواهي شيميايي رودخانه كرج 1,500 تومان
کاربرد معادلات انتگرالی تضعیف شده در تحلیل ارتعاش آزاد سازه های بلند تحت تأثیر نیروی محوری 1,500 تومان
پیش بینی هزینه در پروژه هاي ساخت با ترکیب روش هاي استدلال مبتنی بر مورد و الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی مشخصه های مکانیکی بتن سبک با سبک دانه پامیس فاروج 1,500 تومان
ارزیابی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده سنگ های ساختگاه سد کرخه ۲ 1,500 تومان
آنالیز دینامیکی غیر خطی سازه یک درجه آزادی معادل با تکیه گاه گیردار تحت بار انفجار 1,500 تومان
رتبه بندی و مدیریت دعاوی در پروژه های انبوه سازی مسکن به روش FUZZY TOPSIS 1,500 تومان
بررسی آسیب پذیری وارده به لوله های پلاستیکی تقویت شده توسط فیبر های شیشه ای (GRP) مدفون در زمین های رسی تحت اثر زمین لغزش 1,500 تومان
بررسی اثر مؤلفه ی قائم زلزله روی برش پایه ی برج خنک کننده ی ساخته شده از سازه ی فضاکار با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
تعیین ضریب رفتار برج های خنک کننده ی ساخته شده از سازه ی فضاکار با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
تعیین ضریب رفتار دودکش های فلزی با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده و تحلیل پوش اور 1,500 تومان
برآورد بار رسوب حوضه آجی چاي با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی و ماشین هاي بردار پشتیبان 1,500 تومان
آنالیز ریسک شبکه ها در حملات هدفمند با استفاده از تئوری گراف و مدل لئون تیف 1,500 تومان
تخمین ضریب اختلاط عرضی آلاینده ها در کانال های باز و جریان های سطحی 1,500 تومان
بررسی اثرات رفتاری و اقتصادی ضریب مقاومت خاک بستر در پی سازه ها 1,500 تومان
تحلیل عددی ظرفیت باربری پی های سطحی برروی خاک دو لایه و مقایسه آن با روابط کلاسیک 1,500 تومان
بررسي تأثير پارامترهاي مقاومتي مصالح بر رفتار هسته سد خاكي/سنگريزه اي مسجد سليمان با استفاده از تحليل سه بعدي 1,500 تومان
بررسی اثر دره تنگ بر رفتار سد خاکی/سنگریزهای مسجد سلیمان با استفاده از تحلیل دو بعدی و سه بعدی 1,500 تومان
ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
بررسی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
بررسی احتمال وقوع رخداد های انفجار آشفتگی نزدیک کف در رسوب شویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد 1,500 تومان
بررسی تراژکتوری جریان جت مستغرق و ریزشی تحت اثر زاویه ی همگرایی 1,500 تومان
بررسی الگوی جریان پایین دست سازه های کنترل شیب با و بدون نشت رو به بالا با استفاده از مدل عددی 1,500 تومان
بررسي تاثير جداگانه ی اجزای تشکيل دهنده ی بتن بر مقاومت فشاری 28روزه ی آن 1,500 تومان
بررسی تأثیر ساختگاه در زلزله با توجه به مشخصات لایه سطحی و عمق سنگ بستر 1,500 تومان
اثر سرعت افت تراز آب مخزن بر روی ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی اثر دبی مکش بر فرآیند حذف بخارات فرار از ستون خاک غیر اشباع آلوده به زایلین 1,500 تومان
استخراج منحنی فرمان بهره برداری زمان حقیقی از مخزن با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک 1,500 تومان
ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا تحت بار زلزله 1,500 تومان
مقایسه خروجی الگوریتم های ماهوارهای رطوبت خاک در مناطق مختلف ایران 1,500 تومان
تركيب بهينه نانوسيليس و ميكروسيليس بر پايايي و مقاومت فشاري بتن سبك 1,500 تومان
بررسی اثر ناهمسانی خاک رس طبیعی روی نشست پی های سطحی با استفاده از مدل رفتاری با سخت شوندگی دورانی 1,500 تومان
ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده ناشي از حذف غيرهمزمان دو ستون از قاب هاي سازه اي از طريق تكنيك تحليل هاي متوالي- بخش اول: تئوري 1,500 تومان
الگوی عددی مکانیزم شکست سد بتنی وزنی از محل درز اجرایی 1,500 تومان
مطالعه عددی پارامترهای موثر بر شکست سد بتنی وزنی از محل درزهای اجرایی 1,500 تومان
بررسی تاثیر تمرکز آرماتور بر عملکرد غیر خطی دیوارهای باربر و برشی با آنالیز دینامیکی افزاینده 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی روی مقاومت فشاری ستون های کوتاه STCC و CFST پیش تنیده 1,500 تومان
بررسی امکان استفاده از میراگرهای مایع با پره قابل تنظیم در کنترل نیمه فعال ساختمان 1,500 تومان
پهنه بندی مقاومت مجاز خاک با استفاده از روش های درون یابی فضایی (مطالعه موردی: شهرک پرواز تبریز) 1,500 تومان
بررسی رفتار دیوار برشی فولادی غیرمتصل به ستون های کناری به همراه مهاربندهای کششی به روش اجزای محدود 1,500 تومان
تخمین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها 1,500 تومان
تأثير ناکاملي هندسي عضو مهاري روي ضرايب تمرکز تنش در اتصالات لوله اي T شکل سکوهاي شابلوني تحت بارگذاري محوري 1,500 تومان
تعیین اتوماتیک وضعیت ماهواره ها با استفاده از ردیاب ستاره 1,500 تومان
بکارگیري روش هاي عددي در تعیین سرعت کینماتیکی ماهواره هاي مدار پایین 1,500 تومان
ارزیابی الیاف کنف و سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی در آسفالت با استخوان بندی درشت دانه ( SMA) 1,500 تومان
بررسی عددی و پارامتریک رفتار خطوط لوله زیرزمینی با احتساب اثر برکنش و استفاده از ژئوتکستایل 1,500 تومان
مقایسه مقاومت تیر های پالتروژنی FRP و تیر های فولادی در برابر کمانش پیچشی جانبی 1,500 تومان
ارزیابی روابط ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها 1,500 تومان
احتمال برخورد سازه هاي مجاور هم در محدوده رفتار غیرخطی 1,500 تومان
تحلیل خرابی سازه ی تیمچه ملک بازار تبریز با FEM و روش سینماتیکی ساده شده 1,500 تومان
بررسی تاثیر تقدم و تاخر اشباع بر روند تغییرات تخلخل در حین تحکیم اولیه در خاک دارای تخلخل دو گانه 1,500 تومان
طراحی بهینه مشاهده گر با استفاده از روش متاهیوریستیک در کنترل فعال سازه ها 1,500 تومان
بررسي روش تحليل ديناميكي غيرخطي مقياس شده در ارزيابي لرزهاي سازه هاي فولادي سه بعدي نامنظم در ارتفاع 1,500 تومان
بررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییرمکان در سازه های کامپوزیت با ستون های مرکب به همراه دیوارهای برشی فولادی پرشده از بتن 1,500 تومان
تحلیل اثر دینامیکی باد بر برج میلاد به روش طیفی و مقایسه با اندازه گیری میدانی 1,500 تومان
شبیه سازی لایه بندی حرارتی ، شوری و اکسیژن محلول در مخزن سد شیرن دره با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W 1,500 تومان
بررسی عملکرد لرزه اي میانقاب هاي بتنی هوادار اتوکلاو شده و میانقاب هاي مصالح بنایی 1,500 تومان
تعیین غلظت ذرات معلق آرسنیک و سرب و ارزیابی ریسک تنفسی در هواي شهر اهواز 1,500 تومان
بررسی عملکرد الگوهای تقویت دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده از صفحات کامپوزیت frp 1,500 تومان
بررسی تاثیر پوشش حفاظتی سنگی در تثبیت ساحل شرقی بند امیر آباد و مقایسه آن با استفاده از آبشکن 1,500 تومان
پیش بینی روند رسوب گذاری در سد سیاه بیشه چالوس با استفاده از مدل عددی مبتنی بز - نرم افزار GSTARS3.0 1,500 تومان
تحليل سه بعدي مخازن حاوي سيال تراکم نا پذیر غير لزج داراي سطح آزاد با استفاده از تئوري فشار 1,500 تومان
ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های فولادی مجهز به سیستم مستهلک کننده اصطکاکی چرخشی به روش تحلیل دینامیکی فزاینده 1,500 تومان
تحلیل چندفرکتالی نوسانات روندزدایی شده جریان رودخانه صوفی چای 1,500 تومان
روش تحریک بحرانی برای سیستم های یک درجه آزادی 1,500 تومان
ارزیابی ایجاد بازار آب در تخصیص بهینه منابع آبی و میزان رفاه کشاورزان، مطالعه موردی 1,500 تومان
بررسی اثر انفجار بر ساختمان های بتنی و مقایسه آن با نیروی زلزله در مناطق با خطر نسبی زلزله 1,500 تومان
مقایسه جابجایی در دو نوع سازه مسلح شده با میلگرد فولادی و میلگرد FRP 1,500 تومان
ارائه یک سیستم هوشمند جهت آنالیز بافت سطح روسازی 1,500 تومان
بهره برداري بهينه از سيستم هاي چند مخزني با استفاده از الگوريتم فراكاوشي جستجوي ملودي انطباقي (EAMS) 1,500 تومان
آنالیز دینامیکی دیوار حائل مسلح شده با ژئوگرید و بررسی عوامل موثر برآن و پیشنهاد طرح بهینه با استفاده از نرم افزار ABAQUS 1,500 تومان
کاربرد مدل Mike3 در شبیه سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی : مخزن سد سفید رود) 1,500 تومان
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات زغال سنگ بعنوان فیلر بر مقاومت کششی و دوام مخلوط آسفالتی گرم 1,500 تومان
نقش مؤثر پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شریان های حیاتی تحت اثر زلزله 1,500 تومان
مدلسازي ترك چسبنده در مواد با تغییرات تدریجی با رفتار همسان با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته 1,500 تومان
شبیه سازی فیزیکی و عددی نشت در جریان های غیرماندگار سریع 1,500 تومان
پیش بینی میزان جریان به مخزن سد با استفاده از روش ماتریس احتمالاتی مطالعه موردی : سد قشلاق در استان کردستان ، ایران، (1391-1352) 1,500 تومان
مطالعه و مدلسازی تغییرات مکانی بارش ها در استان آذربایجان شرقی به کمک تصاویر رادار هواشناسی 1,500 تومان
تغییرات جریان عرضی ناشی از وجود آبشکن های بسته و باز با درصدهای مختلف بازشدگی 1,500 تومان
تعیین محل و میزان حداکثرآبشستگی اطراف آبشکن باز با استفاده از نرمافزار FLOW-3D 1,500 تومان
مدلسازی محتوای کلی چگالی الکترون قائم لایه یونسفر در زلزله شیراز با روش کمترین مربعات ماشین بردار پشتیبان 1,500 تومان
بررسی قیاسی و آماری طرح مخلوط و اجرای بتن غلتکی در سدسازی 1,500 تومان
بررسی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی زایکوترم 1,500 تومان
بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف پودر سرباره بجای سیمان پرتلند در خواص بتن 1,500 تومان
بررسی خوردگی تسریع شونده در بتن های حاوی سنگدانه های گرانیتی 1,500 تومان
مدل سازی میراگر ویسکوز غیرخطی در یک سازه سه طبقه با رفتار مصالح غیرخطی به وسیله نرم افزار ABAQUS 1,500 تومان
تعیین مقدار و الگوی تفاضلی مجاز در سازه های قاب خمشی فولادی 1,500 تومان
تأثیرآرایش سخت کننده هاي لبه اي در اعضاي فشاري سردنورد شده 1,500 تومان
بررسی رفتار شمع با اتصال گیرداري و آزاد تحت تغییرمکان دیوار حایل به روش تصویري 1,500 تومان
تحليل استاتيكي ورق هاي چند لايه در روش احجام محدود توسعه يافته با استفاده از تئوري مرتبه اول تغيير شكل برشي 1,500 تومان
در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشضرونده قاب بتن مسلح 1,500 تومان
مدلسازی عددی حرکت گهواره ای سازه های واقع بر پی های سطحی تحت اثر بارگذاری دینامیکی و بررسی میزان استهلاک انرژی در فصل مشترک خاک و پی با توجه به اثرات اندرکنش خاک و سازه 1,500 تومان
مطالعات ریسک در پروژه های ساختمانی صنعتی (مطالعه موردی: احداث مجتمع صنعتی تولید پروفیل UPVC) 1,500 تومان
کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی طراحی گودبرداری ها با استفاده از میخکوبی 1,500 تومان
مطالعه موردی سد ماشکید علیا 1,500 تومان
مقایسه عملکرد شبکه بیزین با سایر مدل هاي هوشمند در تخمین جریان رودخانه قوره چاي 1,500 تومان
ارزیابی رفتار لرزه ای مهاربندهای ضربدری دارای خروج از مرکزیت در ورق اتصال میانی 1,500 تومان
بهبود روش نیمه تحلیلی معادلات مجزا بر پایه مرزهای مقیاس شده برای حل مسایل الاستواستاتیک دوبعدی 1,500 تومان
بررسی تاثیر عوارض توپوگرافی قائم زمین بر مقدار اضافه فشار ایجاد شده ناشی از امواج انفجاری 1,500 تومان
بررسی تحلیلی نیروی ناشی امواج انفجاری منتشر شده در مجاورت عوارض توپوگرافی زمین سازه ها 1,500 تومان
ارزیابی رفتار دیوارهای خاک مسلح با ژئوسنتتیک با مدل سازی سانتریفوژ و مدل بزرگ مقیاس تحت اثر سربارخارجی 1,500 تومان
ارزیابی تاثیر مشخصه های اتصال صفحه ستون بر رفتار مجموعه پی، صفحه زیرستون و ستون 1,500 تومان
تقریب تابع ضریب سطح موثر در اعضای تحت کشش با اتصال جوشی با شبکه های عصبی مصنوعی 1,500 تومان
تحلیل ارتعاش اجباری سازه ها به روش زیر فضای تصادفی 1,500 تومان
ارائه الگوهای خاص برای خط کشی عابرپیاده با توجه به نظرات شهروندان و متخصصین (مطالعه موردی : شهر مشهد) 1,500 تومان
مسیریابی هوشمند خطوط راه آهن با استفاده از روش بهینه سازی ازدحام ذرات 1,500 تومان
اثر لغزش وصله روی رفتار سیستم های دوگانه بتنی قاب -دیوار 1,500 تومان
نوسعه یک مدل جامع لایه مرزی خاک - سازه با استفاده از مکانیک خاک حالت بحرانی 1,500 تومان
پتانسیل خرابی پیشرونده قاب هاي فولادي داراي سیستم مختلف باربر جانبی 1,500 تومان
مقایسه نتایج عددي و تجربی مقادیر فشار وارد بر پیشانی در تونل هاي حفاري مکانیزه 1,500 تومان
ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی سدهاي بتنی وزنی تحت اثر زلزله هاي حوزه نزدیک 1,500 تومان
بررسی تاثیر ویژگی های بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی 1,500 تومان
تحلیل عددي تیرهاي بتن مسلح با درنظرگرفتن اثرآرماتوربررفتار تیرهاي بتن مسلح 1,500 تومان
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز ابعادی در پیش بینی شیب شیروانی پایدار پایاب بندهای پاره سنگی 1,500 تومان
آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای 1,500 تومان
بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن(GEP) در پیش بینی استهلاك انرژي روي سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه اي (Skimming) 1,500 تومان
بررسی عملکرد روش هاي محاسباتی نرم در برآورد عمق آبشستگی پایین دست سرریز منتهی به پرتاب کننده جامی شکل 1,500 تومان
بررسی قابلیت مدل خاک سخت شونده و مور- کولمب در ارزیابی میزان تغییر شکلهای واقعی ناشی از گودبرداری بر اساس پایشها (مطالعه موردی) 1,500 تومان
تحلیل عددی دیوار های برشی بتن مسلح تحت بارهای یک جهته و چرخه ای 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد لرزه اي سکوهاي ثابت دریایی با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی 1,500 تومان
قابلیت اعتماد لرزه اي سکوهاي ثابت فلزي دریایی 1,500 تومان
طراحی بهینه قاب های فولادی چند دهانه دارای مقاطع غیر منشوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
بررسی ضوابط طراحی لرزه ای قاب های با مهاربندی واگرا 1,500 تومان
آناليز نويز سري هاي زماني ايستگاه هاي GPS منطقه البرز 1,500 تومان
مقایسه روش های حل معادله پوآسون و بهبود کارایی مدل عددی شبیه سازی جریان 1,500 تومان
بررسی عددی رفتار پیچشی تیر جعبه ای بتنی مسلح شده با قفس فولادی پیش ساخته 1,500 تومان
تعیین درجه اهمیت و اولویت زیر ساخت های استراتژیک از منظر دفاع غیر عامل با تأکید بر فرودگاههای غیر نظامی نمونه موردی: فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1,500 تومان
تأثیر تغییر pH اولیه بنتونیت بر برخی مشخصات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی آن 1,500 تومان
ارائه چارچوب نرم افزاری تعیین مقرون به صرفه ترین اسکلت و سیستم سازه ای ساختمان ها با توجه به آخرین نوسانات قیمت ها در بازار 1,500 تومان
خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی بنتونیت تک کاتیونه شده با کاتیون پتاسیم 1,500 تومان
ارزیابی عملکرد الگوریتم تکاملی در تخمین طول پرش هیدرولیکی 1,500 تومان
مدل سازی عددی شمع تحت بارگذاری جانبی درحالت 2بعدی و 3 بعدی 1,500 تومان
رفع آلودگی خاک آلوده به مواد نفتی، روی و نیکل با روش الکتروکینتیک 1,500 تومان
تاثیر سطوح تماس مختلف در پاسخ روسازی های آسفالتی 1,500 تومان
بهبود کار آئی با مديريت ترافيكی شهر 1,500 تومان
بازچرخش نخاله هاي محوطه هاي كارگاهي (مطالعه موردي؛ منطقه پارس 2 كنگان) 1,500 تومان
ارائه الگوریتمی برای تحلیل روسازی های چندلایه با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از روش اجزای محدود لایه ای افزایشی 1,500 تومان
مطالعه آزمایشگاهی و عددی اثر قطر و مشخصات مکانیکی میلگرد تحت کشش در بتن مسلح 1,500 تومان
ارزيابي ضريب رفتار ساختمان هاي صنعتي فولادي سنگين طراحي شده براساس نشريه 325 1,500 تومان
تعيين بهينه درصد پودر لاستيک براي اصلاح و تثبيت خاک مارن تبريز در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري 1,500 تومان
عابران معصوم 1,500 تومان
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: حوضه آبریز شیرامین 1,500 تومان
مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازهای ساختمان های فولادی با دیوار برشی 1,500 تومان
بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون 1,500 تومان
مزایای زیست محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) 1,500 تومان
تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند 1,500 تومان
بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیم شده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی 1,500 تومان
تحليل غيرخطي ستون های بتن مسلح مدور مقاوم سازی شده توسط مصالح CFRP 1,500 تومان
اثر بیوپلیمر زانتان گام بر روی خاک درشت دانه(خاک ماسه ای بابلسر) 1,500 تومان
بررسی رفتار تونل های متقاطع با گسل برمبنای مطالعات آزمایشگاهی و عددی 1,500 تومان
کنترل فعال و بهینه یابی پاسخ سازه های بلند به منظور کاهش نوسانات ناشی از تحریک پایه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1,500 تومان
مقایسه الگوریتم های ژنتیک و PEST برای واسنجی خودکار روش رطوبت خاک در مدل WEAP 1,500 تومان
معرفی روش جدید ارزیابی چیپ سیل اجرا شده بر روی نمونه بتن آسفالتی 1,500 تومان
مقایسه ضرایب بازتاب هشتگانه پیشنهادی با ضرایب بازتاب استاندارد 2800 ویرایش چهارم در زمین های نوع I تا IV 1,500 تومان
عملکرد هیدرولیکی جریان دو فازی آب و هوا بر روی تنداب های پلکانی با موانع بلوکی 1,500 تومان
مطالعه بر روی رفتار پیچشی سازه های یک طبقه فولادی 1,500 تومان
بررسی رفتار چرخه ای مهاربندهای قطری فولادی ساخته شده از ورق های موجدار سینوسی 1,500 تومان
بررسی تاثیر زاویه موج و ضخامت مقطع در رفتار چرخه ای مهاربندهای فولادی موجدار ذوزنقه ای 1,500 تومان
شناسایی و بررسی خرابی های عمده روسازی در منطقه سردسیر و تاثیر آن بر PCI محور (محور ارومیه سرو) 1,500 تومان
تخمین جابجایی لرزه ای دیوار حایل وزنی در خاک های ماسه ای رس دار 1,500 تومان
بررسی نوسانات تاج لاستیکی واقع بر سرریز اوجی تحت دبی های عبوری 1,500 تومان
بررسی اثرات کیفیت حمل ونقل بر تقاضای سفرهای شخصی و همگانی: کاربرد داده های شهرهای جهان 1,500 تومان
بررسی اثر جداشدگی فازی بر توزیع غلظت و تنش ناشی از نفو ذ در جامدات 1,500 تومان
بررسی کنترل سرعت و دبی جریان گل آلود توسط مانع 1,500 تومان
ارزیابی نشست ساختمان گردشگری ناشی از حفر تونل خط 2 قطار شهری مشهد 1,500 تومان
تحلیل لرزه ای پل های کابلی ترکه ای به روش دینامیکی تاریخچه زمانی و استاتیکی غیرخطی 1,500 تومان
بررسی عددی پی نواری واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوسل 1,500 تومان
رتبه بندی آسیب پذیری فاضلاب روها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روشSAW 1,500 تومان
توسعه منحنی های شکنندگی برای تعدادی از ساختمان های موجود در شهر قزوین 1,500 تومان
مدلسازی اندرکنش موج و موجشکن متخلخل مستغرق در فضای دوبعدی قائم 1,500 تومان
بررسي اثر الياف هاي پلي الفين و پلي پرو پيلن بر ويژگي هاي مكانيكي و دوامي بتن غلتكي 1,500 تومان
استفاده از پسماند غباری کوره های قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن 1,500 تومان
مقایسه روش های استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی 1,500 تومان
پیشبینی اثرات تغییر اقلیم بر بار مواد مغذی حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد مهاباد) 1,500 تومان
تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن سبکدانه سازه ای 1,500 تومان
بررسی آزمایشگاهی رفتار بار- نشست ستونهای سنگی در خاک غیراشباع 1,500 تومان
مدلسازی و مقایسه اثرات زلزله حوزه دور و نزدیک (مطالعه موردی: زلزله طبس) 1,500 تومان
ارزیابی نفو ذپذیری تکیه گاه چپ سد کوچری بر پایه نتایج آزمایش لوژن و شاخص کیفیت توده سنگ 1,500 تومان
ارزیابی دستگاه LWD به منظور اندازه گیری CBR درجای خاک بستر 1,500 تومان
بررسی اثرات تسلیح بستر خاکریزها با استفاده از ژئوتکستایل بر روی رس نرم 1,500 تومان
طراحی براساس عملکرد در سازههای بلند فلزی با دیوار برشی فولادی 1,500 تومان
کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی انحنا متغیر 1,500 تومان
کنترل نیمه فعال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی فرکانس متغیر 1,500 تومان
مقاوم سازی قاب خمشی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی 1,500 تومان
لزوم استفاده از مواد ضایعاتی در روسازی راه های درون شهری و برون شهری 1,500 تومان
تعیین سیستم قالب بندی سازه های بتنی با استفاده از علم اقتصاد مهندسی 1,500 تومان
تحلیل سه بعدی نگهداری متداخل چتری تونل 1,500 تومان
تأثیر پوشش بتن بر روی مقاوم سازی ستون های بتن مسلح به روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP 1,500 تومان
بررسی عددی رفتار کمانشی تیر های پالتروژنی FRP تحت بارگذاری خمش خالص 1,500 تومان
بررسی عددی و آزمایشگاهی کمانش پیچشی جانبی تیرهای پالتروژن( PFRP ) تحت خمش خالص 1,500 تومان
تثبیت تراز سطح آب در کانال های باز با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست 1,500 تومان
بررسی اثر توام جداساز لرزهای و میراگر در پاسخ قابهای فولادی با ارتفاع متوسط 1,500 تومان
امکان سنجی تولید بتن سبز با زئولیت طبیعی با هدف کاهش مصرف سیمان 1,500 تومان
مقایسه بتن همراه با میکروسیلیس، بتن همراه با براده چوب و بتن متخلخل 1,500 تومان
کنترل لرزه ای غیر فعال سازه های بتنی کوتاه و میان مرتبه با میراگر اصطکاکی پال 1,500 تومان
راهکارهای مدیریت پارکینگ حاشیه ای با استفاده از روش AHP در شهر مشهد 1,500 تومان
مقايسه راندمان حذف کدورت و رنگ در تصفيه آب آشاميدني با ارتقاي صافي هاي تک لايه به دو لايه در مقياس پايلوت 1,500 تومان
تحلیل غیرخطی و ارزیابی تأثیر سخت کننده درتوزیع تنش چشمه اتصالات RCS در ستون های گوشه 1,500 تومان
كنترل بهینه ترسیب نهر صومعه كبودين با استفاده از نرم افزار SHARC 1,500 تومان
مدلسازی عددی پایدار سازی گودهای ساختمانی به روش بالا به پائین(اجرای معکوس) 1,500 تومان
بررسی رفتار لرزه ای روشهای مختلف در مقاومسازی ستون بتنی به وسیله ی تحلیل المان محدود 1,500 تومان
شبيه سازي عددي فرسايش بستر پيرامون پايه هاي پل با استفاده از ديناميک مش 1,500 تومان
حل مناقشه در طرحهاي انتقال آب بین حوضه اي با استفاده از تئوري بازيها مطالعه موردي: طرح بهشت آباد 1,500 تومان
بررسی پارامترهای مدول الاستیسیته خاک، ضخامت رادیه و طول شمع در شالوده های مرکب رادیه شمع مستقر بر خاک های ماسه ای 1,500 تومان
تدوين سيستم هوشمند جهت ارزيابي اتوماتيک حفرات سطحي بتن 1,500 تومان
تحلیل عددی سه بعدی اندرکنش تونل های دوقلو در حفاری به روش NATM (مطالعهی موردی؛ تونل بزرگراه حکیم) 1,500 تومان
بررسی پایداری گنبدهای دولایه اِسکالُپ 1,500 تومان
مقایسه عملکرد مدلهاي مبتنی بر منطق فازي در مدلسازي بار رسوبی رودخانه لیقوانچاي 1,500 تومان
بررسی رفتار لرزهای اتصال گیردار با سخت کننده جانبی 1,500 تومان
ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی 1,500 تومان
ارزیابی توزیع بار قائم بر دیوار برشی فولادی نیمه مقید 1,500 تومان
مقايسه ی تغيير شکل های ماندگار مخلوط های آسفالتي حاوی سربارهی کوره ی اکسيژني با مخلوط های حاوی سرباره ی کوره ی قوس الکتريک 1,500 تومان
مقایسه برش پایه زلزله و جا به جایی نسبی طبقات به کمک روش های غیر خطی طیف ظرفیت، روش ضرایب جا به جایی وآیین نامه 2800 1,500 تومان
طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا 1,500 تومان
ارزیابی خصوصیات خستگی قیر اصلاح شده با پلی اتیلن سنگین به کمک آزمایش جاروب خطی دامنه کرنش 1,500 تومان
بررسی اثر آرایش دیوارهای برشی فولادی بر صلبیت قاب های خمشی فولادی 1,500 تومان
اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلي صفحات چندلایه 1,500 تومان
دیوار برشی فولادی خود بازگشت پذیر با اتصالات آلیاژ حافظه دار شکلی 1,500 تومان
ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک هایCLC ، NAAC ، ACC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد) 1,500 تومان
مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه 1,500 تومان
ارزیابی روشهای تولید موج در کانال موج عددی به روش SPH 1,500 تومان
بررسی تاثیر نانو فریت روی بر مقاومت فشاری بتن 1,500 تومان
مدلسازی تغییرات مدول الاستیسیته تانژانتی اولیه و زاویه اصطکاک داخلی با تنش همه- جانبه در مصالح سنگریزهای 1,500 تومان
تأثیر قطر حداکثر و ضریب یکنواختی دانه ها بر تغییرات پارامترهای تغییرشکلی و مقاومتی مصالح سنگریزهای با تنش همه جانبه 1,500 تومان
آنالیز حساسیت پاسخ سازه های شبه خرپایی با استفاده از نمودار تورنادو در برابر زلزله 1,500 تومان
بررسی نفو ذ یون کلر و عمق کربناسیون در بتن قلیا فعال سربارهای با تغییر نسبت محلول قلیایی به سرباره 1,500 تومان
ارتعاش آزاد تیرهای مدرج هدفمند با استفاده از روش دیفرانسیل کوادریچر 1,500 تومان
ارائه رابطه تنش-کرنش برای بتن های پر مقاومت 1,500 تومان
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير هندسه بر ظرفيت گذردهي سرريزهاي غير مستقيم در پلان 1,500 تومان
بررسی اثر اصلاح دانه بندی بر ضریب تحکیم خاکهای درشت دانه رس دار 1,500 تومان
بررسی ميدانی انواع ناکاملی های هندسی در مخازن فولادی و ارزيابی آزمايشگاهی رفتار کمانشی آنها تحت فشار خارجی 1,500 تومان
مطالعه ی آزمایشگاهی عملکرد موج شکن های شناور در حالت شش و یک درجه آزادی 1,500 تومان
معرفی و بررسی رفتار چرخه ای مهاربند بدون هسته خود محور 1,500 تومان
اثر واکس پلیاتیلن بر دمای اختلاط و تراکم مخلوط های آسفالت لاستیکی 1,500 تومان
بررسی پایداری سد خاکی همگن در اولین آبگیری با در نظر گرفتن اثرات دوره ساخت 1,500 تومان
توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطافپذیر به روش مکانیستیک-تجربی 1,500 تومان
مطالعه اثر دانه بندی ذرات درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده 1,500 تومان
شبیه سازي تأ ثیر تغییرات جريان بر پديده کاويتاسیون روي يك سرريز اوجی با استفاده از نرم افزار فلوئنت 1,500 تومان
ارزیابی براساس عملکرد سازه های دارای جداساز الاستومری هسته سربی وجداساز الاستومری مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی 1,500 تومان
تصمیمگیری در مدیریت ساخت با استفاده از \"نظریه بازی\" 1,500 تومان
بررسی تاثیر نسبت مواد فعالساز بر نفو ذ کلراید در بتن ژئوپلیمری حاوی سرباره کوره آهنگدازی 1,500 تومان
ظرفیت تغییر شکل مهاربند همگرا 1,500 تومان
مطالعه عددی بالاروی موج در موج شکن های توده سنگی پوشیده با آرمور آنتی فر با استفاده از نرم افزارFLOW 3D 1,500 تومان
بررسی اثر مواد جایگزین سیمان بر عملکرد بتن در برابر حمله سولفوریک اسید 1,500 تومان
مطالعه عددی رفتار بار-تغییرشکل پی های مجاور مستقر بر خاک های لایه ای 1,500 تومان
برآورد میزان تولید گاز در محل دفن زباله های شهرستان های شیراز و مرودشت به وسیله مدل کامپیوتری و بر اساس ثابت اصلاح شده واکنش تولید گاز متان 1,500 تومان
تحلیل خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی در دو منطقه لرزه خیزی زیاد و متوسط 1,500 تومان
شناسایی سطح مقطع کاهش یافته در اعضای محوری دو قسمتی نیمه محدود با استفاده از تبدیل فوریه سریع 1,500 تومان
ساختار مديريت بحران اجتماعي تحت اثر وقوع زلزله و ارائه الگوي مديريتي 1,500 تومان
بررسی رفتار قاب فولادی با دیوار برشی فولادی و جداسازهای لاستیکی سربی 1,500 تومان
مطالعه مهندسي بند تاريخي هلاکو در منطقه سیدی استان کرمان 1,500 تومان
تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی 1,500 تومان
بررسي پارامترهاي اولویت دهي انتخاب سیستم بهینه حمل و نقل همگاني شهري با تمرکز بر سیستم مونوریل 1,500 تومان
ارائه الگوریتم تحلیل سطح سرویس رمپ های ورودی در مسیرهای آزادراهی (مطالعه موردی: آزادراه زنجان تبریز) 1,500 تومان
معرفی پنل های همبند فولادی به عنوان المان همبند در ساختمان های مجهز به دیواربرشی فولادی 1,500 تومان
کاربرد الگوی نمونه برداری مکانی شبکه بندی شش ضلعی منظم در طراحی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی دشت دهگلان 1,500 تومان

تعداد صفحه(3):