دانلود مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

مقالات کنفرانسهای ملی و بین المللی

بررسی ضریب دبی جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه منشوری

 بررسی ضریب دبی جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه منشوری

 

پیمان لطفی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
قربان مهتابی - استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
هادی ارونقی - استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده مقاله:

سرریزو دریچه به علت داشتن روابط نستا ساده و دقیق دراندازه گیری جریان و کنترل سطح آب کاربرد فراوانی درسامانه های آبیاری دارند همواره آب جاری درمسیر رودخانه و کانال دارای ذرات رسوبی معلق و موادشناور می باشد دراین شرایط میتوان این دوسازه را باهم ترکیب نمود و سیستم متمرکزی به نام سرریز دریچه تشکیل داد که امکان انتقال موادرسوبی اززیردریچه و موادشناور ازروی سرریز فراهم شود دراین تحقیق به منظور افزایش ضریب دبی سرریز - دریچه مدل جدید این سازه یعنی شکل منشوری آن معرفی شد و با استفاده ازشبیه سازی عددی نرم افزار Flow 3D اثرات هیدرولیک جریان و ه ندسه سازه برضریب دبی سرریز - دریچه منشوری بررسی شد به منظور ارزیابی قابلیت نرم افزار Flow 3D درشبیه سازی جریان ازداده های ازمایشگاهی پروفیل سطح آب سرریز نیم استوانه ای استفاده گردید نتایج مدل شبیه سازی شده نشان داد ضریب دبی جریان درسرریز - دریچه منشوری به ازای افزایش پارامتر بی بعد H3/P ضریب دبی درابتدا روند ثابت و سپس روند افزایشی دارد همچنین این ضریب برای مدل با زاویه  105 درجه نسبت به مدلهای بازاویه  90و75 درجه بیشتر می باشد همچنین مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج سایرمحققین نشان داد که درمحدوده ی ازمایشی مورد مطالعه ضریب دبی سازه ترکیبی سرریز - دریچه منشوری بیشتر ازسایر انواع مدلهاست .0/68 <Cd>0/77پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
A-10-1191-2_404950_6979.zip1.3 MB